Al nostre centre oferim els serveis de consultes de medicina preventiva i per diagnòstic i tractament de malalties comuns de gossos i gats. Col.laborem amb diferents especialistes que ens recolzen en el cas de malalties de les diferents especialitats mèdiques que ho requereixin.

  • Consultes de medicina preventiva destinades a prevenir l’aparició de malalties, tant pròpies dels animals com possible zoonosis. Inclouen entre d’altres plans de vacunació i desparasitació, plans geriàtrics, diagnòstic precoç de malalties transmeses per vectors i seguiment de malalties cròniques.
  • Consultes clíniques per diagnòstic i tractament de malalties a gossos i gats
  • Consultes concertades amb diferents especialistes: traumatologia, cirurgia avançada, oftalmologia, odontologia, etologia, animals exòtics, cardiologia, diagnòstic per imatge, endoscòpia…